Sprenglek e. E.Bjønnsvassli, Bjørn Aksdal tungehorn
   

Tungehornet er den eldste av de norske gjeterklarinettene. Som navnet sier, er dette et instrument med tunge eller rørblad. Denne horntypen er best dokumentert i østlige deler av Norge. Instrumentet har som regel flere fingerhull enn det leppevibrerte bukkehornet, ofte 5-7 fingerhull.
The tongue horn is the oldest Norwegian shepherd's clarinet. As the name suggests, the instrument is played through a tongue, or reed . The use of this type of horn is best documented in eastern parts of Norway. Usually the tongue instrument has more finger holes than the lip vibrated billygoats horn, often 5-7 holes.


Bukkehornvideo                                                            BukkehornvisningFyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments:


Fingerhull
Stemming
Pris
Antall
6-8
~~~~
Nok 7000,-
Fingerholes
Tuning
Price
Quantity


Navn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                     Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice: