Verkstedstemning. Opptak Kim K. Nielsen

    
Foto Anders Eide
Flere bilder/ more photos: Seljefløytelaging          Gammelbrua 


Seljefløyta kalles gjerne vårens instrument, og den opprinnelige barkerørsfløyta kunne av naturlige grunner bare lages og brukes om våren. Plastrørs- fløyta som Egil Storbekken utviklet på 1960- tallet gjorde den til et helårsinstrument. Om fløyta er laget av bark , plast eller tre er ikke så interessant som det akustiske fenomenet at et rør som overblåses når rørenden vekselsvis dekkes, halvdekkes og åpnes frembringer en fullt brukbar skala.......uten fingerhull!
The Sallow Flute (seljefloyte) is often called the instrument of spring, and the original bark tube flute could for natural reasons only be made and played in the spring. The plastic tube version developed by Egil Storbekken during the 1960s, turned the flute into an all year instrument. Whether the flute is made from bark, plastic or wood isn't so interesting as the acoustic phenomenon that when a tube is overblown with the end covered, half covered or open, it produces a fully useable scale without finger holes!

Fyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments:


Stemming
Materiale
Rørdiameter
Pris
Antall
/stemming
F, G
Plast med. never
16 mm
Nok 400,-
Plastic with birch bark
D, E
Plast med. never
20 mm
Nok 600,-
Plastic with birch bark
A - Db
Plast med. never
24 mm
Nok 800,-
Plastic with birch bark
F,G
Plast med trehylser
16- 12 mm

Nok 900,-

Plastic w. wooden tubes
G
Selje - gråor
15 - 12mm konisk /conic
Nok 1600,-
Sallow - Alnus incána
D,E,F,G
Gråor/ Alnus incána
15 - 12mm konisk /conic
Nok 1200,-
C, D, E, F, G
Gråor/ Alnus incána
15 - 12mm konisk /conic
Nok 3400,-
Tuning
Material
Tube diameter
Price
Quantity
/tuningNavn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                     Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice:
 

Langfløyte


Polsfløyte
         
 Foto Olov Kirkbakk


Seljefløyte lita/stor
        
Foto Olov Kirkbakk


Fløytesett