Ved Tallsjøen-Har du tid, Eilif Gundersen neverlur

Neverluren eller langluren forbindes helst med seterlivet og var budeias instrument. Luren er et overblåsingsinstrument; uten fingerhull, og med et omfang på 7-8 toner ( naturtonerekka), kan man spille enkle stubber og signaler. Instrumentet er laget av to halvdeler, fruru eller gran som er uthult, sammenlimt og utvendig formet før nevra legges på. Luren bør helst være over 120 cm; med økende lengde synker grunntona og det blir lettere å blåse oppover i tonerekka.
The birch bark lure (long lure)
is connected to life on the mountain farm and was the instrument of the dairy maid.The lure is an overblown instrument with no finger holes. Within a range of 7-8 notes ( within the harmonic scale) one can play simple snatches of songs and signals.The instrument is made from to halves (pine or fir) which are hollowed out and glued together, then smoothened on the outside and wound with birch bark.The lure should be at least 120 cm long, the longer the lure the easier it is to produce notes higher up in the harmonic scale
.


Lage lur/ How to make a lure


Fyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments: * = Må du ha/ Necessary G-lur basis/ G-lure ext.  
Schallstykke* Mellomstykke* Skjøtestykke  Munnstykke*
 725 mm C H Bb A Ab G Gb F E Eb D 210 mm

2800,-

800,- 820,- 840,- 860,- 880,- 900,- 600,- 620,- 640,- 660,- 680,-  800,-
Bell* Middle piece* Extension piece Mouthpiece*

Navn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                     Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice: