Springar e. J.J. Brekken, Bjørn Aksdal meråkerklarinett


Foto Anders Eide

Meråkerklarinetten er en "moderne" norsk gjeterklarinett. Opphavet kan kanskje ha lignet på østerdalsklarinetten. Å lage slike folkelige klarinetter har lange tradisjoner i Meråker, og på 1950- og 60- tallet tok Harald Gilland med flere opp igjen denne tradisjonen. Med Bjørn Aksdal som inspirator utviklet han det som er "meråkerklarinetten". Det som skiller denne klarinetten mest fra andre folkelige klarinetter er at den har et tilpasset b- klarinettrørblad og et plant rørbladanlegg.
The Meråker clarinet is a "modern" Norwegian shepherd's clarinet. Its origin may have been similar to the Østerdal clarinet. The making of such folk clarinets is old custom in the Meråker area, and during the 1950' and 60's Harald Gilland and others took up this long standing tradition. Inspired by Bjørn Aksdal, Gilland developed what is now the "meråkerklarinett". What separates it from other folk clarinets is that it uses an adjusted Bb Clarinet reed and has a flat reed base.Fyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments:


Fingerhull
Stemming
Pris
Antall
8+1
Nok 2100,-
Fingerholes
Tuning
Price
Quantity


Navn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                        Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice: