Slåttelåt, Magnar Storbækken, hornfløyte


Den nordiske hornfløyta har blokka i hornspissen. Min modell har av akustiske grunner blokka i videnden, jfr. den mellomeuropeiske "Gemshornflüte".

The Scandinavian horn flute has the block/kernel set in the narrow end of the flute. For improved acoustics my version has the block in the wider end, more like the Middle European "Gemshornflüte".
hornfl


Fyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments:


 
Fingerhull
Stemming
Pris
Antall
Geitehornfløyte/Goat horn Flute
7+1
Dur/major
Nok 1500,-
Bukkehornfløyte/Billygoat horn Flute
7+1
Dur/major
Nok 1900,-
7+1
Dur/major
Nok 2100,-
 
Finger holes
Tuning
Price
Quantity

Navn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                     Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice: