Eilif Gundersen,Bukkehorn
Foto Olov Kirkbakk

Bukkehornet (prillarhornet) er med sin såre og lengtende tone kanskje det mest fasinerende av de eldre norske blåseinstrumentene. Fra å være et skremmeinstrument uten fingerhull og med ei kraftig skingrende tone, har det med tida fått 3- 4 fingerhull som gjør det mulig å spille både salmetoner, bånsuller og pols, forutsatt at du har et godt horn og god
leppetrening.
The Billygoats Horn ,with its raw, moaning timbre is perhaps the most fascinating amongst the older Norwegian wind instruments. From its origin as a "scaring instrument" with no finger holes and a loud shrill tone, it has aquired 3-4 finger holes making it possible to play both psalms, lullabies and Pols, provided the player possesses a good horn and good "chops".


Bukkehornfilmen                    Bukkehornvisning                      Flere bilder/ more photosFyll ut skjemaet med navn og adresse og antall instrumenter du ønsker å bestille/
Fill in name and adress and quantity of instruments:


Bukkehorn
Fingerhull
Stemming
Pris fra
Antall
4 (+1)
~~~~ moll/minor
Nok 6000,-
Billygoats Horn
Fingerholes
Tuning
Price from
Quantity

Navn

Adresse


Postnummer og sted/ Zip and city

Land/ Country

Telefon                     Mobil

E-post/E-mail

Beskjed/ Notice:
Foto Jørn Simenstad